Kontaktujte nás +420 604 709 362 nebo info@sadrokartonyzdar.cz

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY:

Sádrokartonové příčky jsou nenosné interiérové dělící konstrukce, oddělující jednotlivé prostory uvnitř budov.

Sádrokartonové příčky jsou nenosné, samonosné interiérové dělící konstrukce, určené ke členění interiérů na jednotlivé místnosti. Splňují jak estetické tak i stavebně fyzikální požadavky, které jsou na ně kladeny.

Základními výhodami jsou: nízká hmotnost, rychlý postup výstavby.

Konstrukce příčky je provedena buď z dřevěných hranolů, nebo ze systémových tenkostěnných profilů z pozinkovaného plechu. Jednoduché, dvojité nebo trojité opláštění tvoří sádrokartonové desky RB (A), při vyšších požadavcích na požární odolnost desky RF(DF). Pro prostory se zvýšenou vzdušnou vlhkostí jsou určeny impregnované desky RBI (H2) nebo i impregnované protipožární desky RFI (DFH2). Do dutiny příčky se obvykle vkládá minerální izolace.

   

SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY:

Sádrokartonové podhledy jsou nenosné interiérové konstrukce, montované pod nosné stropy budov.

Zavěšené podhledy vytvářejí dutinu mezi podhledem a nosným stropem. Opláštění stropů je namontováno kontaktně na nosný strop.

Podhledy splňují jak estetické tak i stavebně fyzikální požadavky, které jsou na ně kladeny. Základními výhodami jsou: nízká hmotnost, rychlý postup výstavby.

Funkce stropních podhledů

  • uzavření spodní části stropu (střechy)
  • snížení světlé výšky místností
  • zakrytí instalačních vedení a vzduchotechniky
  • zlepšení tepelně-izolačních vlastností
  • zlepšení zvukově-izolačních vlastností
  • zvýšení požární odolnosti nosné stropní konstrukce
  • ovlivnění architektonického výrazu interiéru
   PŮDNÍ VESTAVBY:

Přestavba nevyužitých podkrovních prostor nabízí možnosti rozšíření, či získání nových obytných místností. Je to výborný způsob jak rychle a levně získat potřebné prostory na bydlení. V některých případech přestavby podkroví, nebo při pracech charakteru přestavby není potřebné stavební povolení.

Půdní vestavby zahrnují horizontální, šikmé i vertikální obvodové konstrukce obytného podkroví. K výstavbě půdních vestaveb jsou sádrokartonové konstrukce ideálním řešením.

Kombinací desek  a kvalitní izolace splňují všechny požadavky hospodárné výstavby a vysokého komfortu bydlení. Jednotlivé místnosti je možné bezprostředně po dokončení obývat. Všechny požadavky na požární odolnost jsou použitím systémů Rigips splněné.

   BEZPEČNOSTNÍ KONSTRUKCE:

Společnost Rigips nabízí komplexní řešení zabezpečených prostor systémem suché výstavby nejen v novostavbách, ale i v rekonstrukcích budov, které jsou tak chráněny proti vloupání či násilnému vniknutí.

Celé zabezpečené prostory, např. byty, kanceláře, apartmány, části hotelů, pojišťoven, bank atd., jsou vytvořeny kombinací bezpečnostních příček, předstěn, mezistropu a uvnitř přepažovány hybridními konstrukcemi Duragips.PROTIPOŽÁRNÍ KONSTRUKCE:

Systémové konstrukce jsou vhodné k protipožární ochraně staveb. Při použití materiálů specifikovaných v technické dokumentaci a při zachování konstrukčních zásad daných technologickým předpisem Rigips je možné dosahovat požárních odolností v rozsahu 15 až 180 minut.

Inovační systémové řešení

Nabízíme množství řešení, od nejjednodušších až po ty složitější systémy. Při těchto řešeních je nejen možnost ušetřit náklady, ale i zkrátit čas potřebný na realizaci. Nabídka systému protipožární odolnosti a detailních řešení Vám pomůže při rozhodování se o koncepci požární odolnosti a zároveň dosáhnout příznivé náklady.

Kompletní systém znamená optimální protipožární ochranu

K dalším nabízeným systémům patří Rigips systémy předsazených stěn a příček, šachtových stěn a podhledů s požární odolností. Protipožární opláštění stěn, opláštění stěn s instalacemi a kabelovými rozvody je řešeno pomocí desek Ridurit.

REFERENČNÍ FOTOGALERIE